FAMILY NÁBYTEK FAMILY NÁBYTEK
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
KÓD
Majitel firmy: Josef Coubal
Adresa
FAMILY NÁBYTEK - prodejna
Kolínská 61
Kouřim
28161
ČR
44680236
DIČ CZ7107120713
jsme plátci DPH
Telefon většinou emailová komunikace
+420 774 324 001 lze i sms!
Mobil +420 725 395 498
MSN Provozní doba viz AKTUALITY
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ WWW.FAMILY-NABYTEK.CZ

FAMILY NÁBYTEK provozuje:

Prodávajícím a provozovatelem FAMILY NÁBYTEK je Josef Coubal,
IČ: 44680236
se sídlem a kontaktní adresou: Kolínská 61, Kouřim, PSČ: 281 61
Podnikatel je plátcem DPH.

Osoba pověřená provozem a vyřizováním objednávek: Bc. Alena Peťovská, DiS.

Kontaktní údaje pro OBJEDNÁVKY a INFO:
Prostřednictvím e-mailové adresy: e-shop@family-nabytek.cz (Po – Ne od 9.00 – 20.00)
Telefonicky k expedičním otázkám tel.: 725 395 499 (za základní sazbu hovorného v době PO až SO od 9:00 – 18:00 hod.)
Osobně na naší prodejně: Kolínská 61, Kouřim, PSČ: 281 61 - ale pouze po předchozí domluvě na návštěvě tohoto show-roomu!

Reklamace: Vyřizuje Bc. Alena Peťovská, DiS.
e-mail: e-shop@family-nabytek.cz  či     prodejna@family-nabytek.cz , v době PO až SO od 9:00 – 18:00 hod.)


1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.family-nabytek.cz, provozovaném Josefem Coubalem, se sídlem Kolínská 61, Kouřim, PSČ: 281 61, IČ 44680236,. podnikajícím na základě živnostenským úřadem v Kolíně vydaného živnostenského oprávnění pod ev. č. 2542280 ze dne 15. 2. 2010 (dále též jen „Josef Coubal“).
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.family-nabytek.cz, tedy Josef Coubal, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) také ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810- § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
Jestliže je smluvní stranou kupující - nepodnikatel nebo kupující - spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).
Při nákupu v internetovém obchodě www.family-nabytek.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.
V internetovém obchodě www.family-nabytek.cz lze uzavřít kupní smlouvy pouze v českém jazyce.
Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.


2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.

2.2 Prodávající je podnikatelem. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3 Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4 Kupující – nepodnikatel je pro účely uzavírání smluv v internetovém obchodě www.family-nabytek.cz osoba, která není podnikatelem, nebo osoba, která sice podnikatelem je, avšak při uzavírání smlouvy v tomto internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti. Kupující -nepodnikatel je i kupující - spotřebitel.

2.5 Kupující – podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího - podnikatele.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží či služeb v internetovém obchodě prodávajícího je výzvou k podávání nabídek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího.
Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.family-nabytek.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a klikne na tlačítko „vložit do košíku“. Po dokončení výběru zboží kupující v pravé horní části webových stránek klikne na tlačítko „nákupní košík“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Po dokončení těchto úprav kupující vyplní způsob dodání a platby a dodací údaje. Po vyplnění všech těchto údajů kupující pokračuje na rekapitulaci a konečné potvrzení.
Kupující má v této fázi objednacího procesu také možnost vložit své vlastní poznámky do určeného „pole“ a tam např. uvést své potřeby ke zboží nebo přání na odstíny apod. Po překontrolování všech údajů a odsouhlasení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění účinném v okamžiku podání objednávky, kupující kliknutím na tlačítko „potvrdit rekapitulaci a dokončit objednávku“ vytvoří svou objednávku, která je závazným návrhem na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nemá vliv na uzavření smlouvy, neboť ještě není vlastním přijetím objednávky kupujícího jakožto návrhu na uzavření smlouvy.
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Toto přijetí prodávající kupujícímu odešle elektronickou poštou. Součástí takového potvrzení je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě ve formátu PDF a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce, obchodní podmínky a reklamační řád jsou součástí kupní smlouvy. Potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, které obsahuje dodatky či výhrady, není přijetím návrhu na uzavření smlouvy, ale novým návrhem na uzavření smlouvy.
Kupní smlouva v tomto případě vzniká v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno závazné potvrzení nového návrhu na uzavření smlouvy kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech (např. smlouva o dodání zboží, které bude vyrobeno na zakázku; nežádoucí zkušenost se zákazníkem, který si předchozí objednávku bezdůvodně nevyzvedl nebo nezaplatil) telefonickou autorizaci objednávky a právo požadovat zaplacení kupní ceny zboží předtím, než bude kupujícímu odesláno. Dodací lhůta bude v těchto případech s kupujícím individuálně sjednána.


4. Dodací podmínky

Zboží lze dodat standardně v rámci České republiky, po dohodě i v rámci Slovenské republiky (zde je nutno počítat se zvýšenými náklady na přepravu zásilek)

Dodací lhůty se odlišují v závislosti na charakteru zboží, u zboží vyrobeného na zakázku jsou uvedeny pouze orientačně v prezentaci zboží v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující je však vždy před podáním objednávky seznámen s aktuální dodací lhůtou u zboží, jenž si vybral.

V případě způsobu platby bezhotovostním převodem je zboží odesláno až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.
Kupující má možnost volby mezi dodáním zboží přepravou, kterou zajišťuje prodávající nebo přepraví společnost, nebo osobním odběrem zboží v provozovně prodávajícího.
Způsoby dodání zboží: jsou vždy aktuálně uvedené na webových stránkách prodávajícího a nebo upřesněny při vyřizování objednávky.

Výdejním místem pro osobní odběry ke kterým je ale předchozí souhlas provozovatele eShopu a je tak na objednávce předem dohodnuto, jsou prostory Prodejny v Kouřimi. Čas a možnost pro osobní odběr zboží Vám po dohodě i na váš dotaz upřesníme.

Výpočet ceny poštovného nebo dopravného se může po odeslání objednávky kupujícím změnit, a to na základě přepočítání množství a váhy objednaného zboží a vzdálenosti dopravy na místo určení. Prosím, vyčkejte tedy na e-mailovou zprávu, kde je prodávajícím případná úprava nákladů na dopravu zboží sdělena (opravena). Změnu ceny poštovného a dopravného Vám kromě e-mailu můžeme oznámit také přímo telefonicky.

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny vč. DPH. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující.
4.1 Postup při převzetí zboží od přepravní společnosti
Kupující žádáme, aby při přebírání zboží doručené poštou či jinou přepravní službou zboží ihned na místě zkontrolovali. Pokud zjistíte poškození zboží způsobené přepravou, doporučujeme ihned na místě požádat o sepsání reklamačního protokolu a v žádném případě nepodepisovat přepravci, že je zboží doručeno v pořádku. Poté nás neprodleně kontaktujte a oznamte nám všechny rozhodné skutečnosti týkající se poškození zboží. Další postup při uplatnění práv z vady zboží již zajistíme my (prodávající). Jestliže jste při reklamaci uplatnili nárok na výměnu zboží a reklamace je uznána, zajistíme Vám dodání náhrady zboží za zboží poškozené.
Upozorňujeme, že výše uvedená doporučení se týkají pouze reklamací vad zboží způsobených přepravou. V případě reklamací jiných vad se použije postup upravený reklamačním řádem.

 


4.2 Postup při nepřevzetí zboží

Všechny zásilky zasíláme buď na dobírku, nebo požadujeme platbu předem ve prospěch našeho účtu nebo platbu v hotovosti na místě. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího. Prodávající za tímto účelem kontaktuje kupujícího. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny zboží denně.

Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího - podnikatele převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě rovněž právo požadovat zaplacení smluvní pokuty vy výši 500 Kč. Tato smluvní pokuta je určena na pokrytí vzniklých nákladů na vrácení zboží zpět k prodávajícímu a administrativní náklady na storno objednávky a nákupních dokladů.

V případě porušení povinnosti převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě kupujícím-spotřebitelem má vedle úplaty za uskladnění prodávající rovněž právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu


5. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

- dobírkou – platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího, cena za tento způsob platby činí 50,- Kč vč. DPH, kdy tato částka je připočtena k ceně zboží a nákladům na dopravu

- bezhotovostním převodem – platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby

- hotově při převzetí v provozovně prodávajícího - zde stanoven manipulační poplatek 99,-Kč kryjící náklady provozovatele na přípravu zboží tímto způsobem ze skladu a pod.


6. Ceny a platnost nabídky

Ceny zboží v ceníku internetového obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Ceny jsou závazné v době odeslání objednávky kupujícím. Ceny uváděné v internetovém obchodě jsou konečné, obsahují tedy DPH, popř. všechny další daně, cla a poplatky. Akční ceny platí do data uvedeného v nabídce nebo do vyprodání zásob s uvedením počtu kusů zlevněného zboží.
Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující má možnost seznámit se před provedením objednávky se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo sleva v platnosti, a to telefonicky na tel. 326 320 911 či 774 324 001, emailem na e-shop@family-nabytek.cz či prodejna@family-nabytek.cz nebo dopisem na adresu Prodejna FAMILY NÁBYTEK, Masarykovo nám. 1960, 250 01 Brandýs nad Labem


7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Prodávající výslovně upozorňuje, že kupující – spotřebitel není oprávněn:

 podle § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (vymíněný odstín či potah, atypické rozměry)
 podle § 1837 písm. f) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 podle § 1837 písm. g) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7.2 Podmínky odstoupení od smlouvy

Nejde-li o smlouvu uvedenou v odstavci 7.1 těchto obchodních podmínek má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě www.family-nabytek.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující -spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Prodejna FAMILY NÁBYTEK, Masarykovo nám. 1960, 250 01 Brandýs nad Labem, telefonu 774 324 001 nebo e-mailu e-shop@family-nabytek.cz či prodejna@family-nabytek.cz). Kupující-spotřebitel může použít Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný z www.family-nabytek.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


7.3 Vrácení plateb po odstoupení od smlouvy
Pokud kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující - spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a poplatku za dobírku. V případě nákladů vzniklých v důsledku kupujícím - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, jsou náklady na dodání zboží vraceny pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání, což neplatí v případě nadměrných zásilek. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud není výslovně určeno kupujícím - spotřebitelem jinak, nebo pokud to není možné z povahy věci (dobírka, terminál e-banky, faktura)

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo než kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.4 Vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem po odstoupení od smlouvy

Prodávající kupujícímu-spotřebiteli nabízí na základě dohody možnost zajištění vrácení zboží.

Kupující- spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupí od smlouvy, předat zboží osobně po předchozí domluvě na naší adrese: Prodejna FAMILY NÁBYTEK, Masarykovo nám. 1960, 250 01 Brandýs nad Labem nebo na tutéž adresu zaslat zboží zpět. Kupující – spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

V případě, že kupující-spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, doporučujeme mu při zaslání zboží po odstoupení zpět dodržet následující podmínky:

Kupující - spotřebitel zboží vrátí spolu s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodu, záručního listu, v originálním obalu nebo jeho plnohodnotné náhradě) a bez známek neodůvodněně nadměrného opotřebení. Kupující zvolí vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalí tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.
V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu vzniklého snížení hodnoty vraceného zboží.

Kupující - spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující – spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího - spotřebitele.


8. Storno objednávky

Kupující může zrušit objednávku max. do 2 hodin od jejího uskutečnění, a to e-mailem, popř. telefonicky bez jakýchkoliv následků pro něj vyplývajících. Výjimkou jsou případy, kdy si kupující v objednávce zvolil okamžitý způsob odeslání zboží - tzv. expres.
Pokud objednávku stornoval kupující-podnikatel a jestliže tím již prodávajícímu vznikly zasílací náklady, musí je poté kupující-podnikatel prodávajícímu uhradit, a to v plné výši. Jestliže kupující-podnikatel stornuje objednávku po uplynutí výše uvedené lhůty ke stornování objednávky, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty vy výši 500 Kč. Kupující po odeslání objednávky obdrží od prodávajícího obratem informativní e-mail, na základě něhož může včas reagovat.

8.1 Vrácení platby po stornování objednávky v případě provedení platby předem

Přijaté platby jsou prodávajícím vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je v žádosti pro storno objednávky nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si kupující přeje prostředky vrátit.
Žádost o storno objednávky s číslem bankovního účtu musí být zaslána prodávajícímu vždy písemnou formou (byla-li objednávka uskutečněna prostřednictvím internetu). Prodávající akceptuje také žádost zaslanou formou e-mailu, ale musí obsahovat číslo objednávky, typ výrobku a kontaktní údaje o kupujícím. Prodávající se zavazuje zaslat částku zpět nejpozději do 14 dnů po obdržení žádosti o storno objednávky, která má všechny uvedené náležitosti a zároveň po přijetí dané platby na účet prodávajícího.


9. Reklamační řád a záruka na zboží

9.1 Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný z www.family-nabytek.cz. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

9.2 Kupujícímu - podnikateli prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 6 měsíců od převzetí. Práva kupujícího - podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího - podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.
Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek reklamace vad zboží a uplatnění práv kupujícího-nepodnikatele z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu Prodávajícího dostupném na webové stránce www.family-nabytek.cz

10. Ochrana osobních údajů

Dozorovým orgánem nad jednáním prodávajícího v souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Abychom Vám mohli nabídnout naše zboží a služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tento nesouhlas lze projevit písemně zasláním žádosti na adresu Prodejna FAMILY NÁBYTEK, Masarykovo nám. 1960, 250 01 Brandýs nad Labem nebo e-mailem na e-shop@family-nabytek.cz či prodejna@family-nabytek.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě listinné i elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

10.1 Zpracovávané osobní údaje

Od kupujícího - fyzické osoby při nákupu požadujeme následující osobní údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.
Od kupujícího – právnické osoby požadujeme vedle výše uvedených informací také sdělení názvu nebo obchodní firmy (pokud je zapsán do obchodního rejstříku), adresy sídla, IČ a DIČ (je-li podnikatelem).


11. Mimosoudní řešení sporů a Orgány dozoru

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Spotřebitel oprávněn obracet se na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.
Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

Dozorovým orgánem na úseku živnostenského podnikání je Městský úřad Kolín - živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad.

12. Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a obsahem těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 31. 10. 2014

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.


Podnikatel je držitel certifikátu GOS a je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, který je dostupný na níže uvedených webových stránkách. Platnost certifikátu GOS lze ověřit na webových stránkách SOS - Asociace (http://www.asociace-sos.cz/gos/).

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DOPRAVA ZDARMA-PŘESNĚ VYMEZENO
***DNES DOPRAVA ZDARMA po ČR pro všechny platně uzavřené objednávky nebo zakázky na indický a italský sortiment =a s platbou jen převodem ne dobírkou ! A pouze ale jen tyto vymezené druhy zboží !***Pro zahraniční zásilky platí i nadále ceník dle speditéra.
ZDARMA ZDARMA
Osobní odběr
Nelze platit hotově, není režim EET! POZOR TOTO NENÍ STANDARDNÍ ZPŮSOB převzetí, POUZE jej lze volit až po domluvě s námi- jelikož sklady se nacházejí různě podle druhu zboží a prodejna není uzpůsobena více, nežli jako show-room, většinou nebude možný. Tento způsob odběru, pokud jej schválíme, má poplatky od 99,- Kč do 300 ,- Kč jako převozné a balné. Ale nebude vám účtováno u drobných a dárkových předmětů a dále u zboží které se na prodejně nachází již nyní v show-roomu- to lze doptat. Prosíme o akceptaci této podmínky. Osobní odběry jen na domluvení se předem !
ZDARMA 99,00 Kč
Speditér
Pro dekorace. NEZAŠKRTÁVEJTE, POKUD CHCETE ZBOŽÍ JAKO PŘÍPLATKOVOU ZÁSILKU Balík do ruky (ČP, spediční zásilky speciál) za min. 150,-Kč !! Obyčejně takto zasíláme veškeré typy zboží-bytové doplňky, drobné věci a pod. ne nábytek ! a do max. 5 kg.
99,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba
Doručení málo objemných zásilek od 10,1 - 14 kg (či křehké i LAMPY !) + Zahradní a dětský nábytek kde je u zboží tato stanovená cena doručení viz: https://objednavky.fofrcz.cz/kalkulator-prepravneho
199,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba
Doručení málo objemných zásilek od 20,1 - 25 kg (stoly,komody a pod.) na které není akce dopravy zdarma a případně u víceobjemové zásilky až 990,-Kč !!! viz: https://objednavky.fofrcz.cz/kalkulator-prepravneho
359,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba
Zahradní nábytek od 15 kg a BIOKRBY - stanovená cena
550,00 Kč ZDARMA
Doprava od 590 Kč až 890,-Kč
Zboží od 25 kg do 50 kg a dále (např. postele, skříně, komody) na které není akce dopravy zdarma. O přesné ceně dopravy obdržíte obratem informace se žádostí o Váš souhlas. viz: https://objednavky.fofrcz.cz/kalkulator-prepravneho
590,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba
Těžké zboží a zboží odesílané na paletě (celomasivní postele,komody, robustní kusy a zásilky celých souprav a sestav) u nejtěžších zásilek JE MOŽNÉ ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ dle dojezdové vzdálenosti/ u všech zásilek do SR vypočítáme cenu individuálně. O přesné ceně dopravy obdržíte obratem informace se žádostí o Váš souhlas. viz: https://objednavky.fofrcz.cz/kalkulator-prepravneho
990,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba
Matrace s platbou předem (neplatí u některých vybraných dětských matrací!)
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Výjimečně a dohodou-Dobírkou
POZOR: DOBÍRKY A HOTOVOSTNÍ PLATBY JSME OD ZÁŘÍ 2017 ZRUŠILI !! Omlouváme se tímto za změny po zavedení systému EET, Vaše objednávka může být realizována pouze formou platby převodem.
250,00 Kč
Převodem
Chcete-li svou objednávku zaplatit ihned, plaťte předem na účet. Dále je to režim platby pro zakázkově vyrobené artikly.
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
ORIGINÁLNÍ VENKOVNÍ- ZAHRADNÍ KOVOVÝ NÁBYTEK
GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE
Nemůžete hned přijet? Nevadí, pusťte si tento náhled showroomu
DÁREK OD NÁS sleva 10% !! + NABÍDKA DOPRAVY ZDARMA po ČR pro všechny platně uzavřené a námi stvrzené objednávky = na zásoby skladu nebo i zakázky, pouze ale jen vymezené druhy zboží ! Doptávejte detaily.
a pomáháme tak ve finanční tísni rodinám postiženými rakovinou!
Operátorka - obchodník on-line ICQ nebo na tel.: 774 324 001
Elegantní kovové jednolůžkové či dvoulůžkové postele ZDE
Ukázky realizací a fotografie od zákazníků- naleznete zde!
Otevřete tento odkaz a stáhněte si dokument s fotografiemi
- získala jej pro vás naše obchodnice (pod ID obchodníka: 237679) na portále MIMIBAZAR.CZ
Byl vždy oblíbenou dřevinou panovníků pro výrobu jejich drahocenného a vykládaného nábytku.
Stylová volba je to pravé a moderní řešení
Výjimečný a krásný dárek od nás pro vaše blízké!
Exotická dřevina DURIAN pro výrobu zahradního nábytku
Objednávejte zde v našem eShopu:
. . . . . . . .    
DNES a jen do 4.3. SLEVY 20 % na nábytek ! ZDE klikněte!

CHYŤTE SI DNES a jen do 4.3. SLEVY 20 % na nábytek ! Vaše objednávka nábytku (ne bytových doplňku a světel ponížíme o 20 % Akce platí jen do 4.3.2018 ( O slevu si musíte sami požádat s objednávkou, písemně, je to podmínka "chytit si ji**!) VYUŽIJETE I NAŠÍ VÝPRODEJOVOU VÁNOČNÍ AKCI ?? Můžeme vám nabídnout ARTIKLY IHNED SKLADEM A ZA VÝHODNĚJŠÍ CENY, Doručujeme i na Slovensko ! Seznam více:

Klikněte zde